Real Estate News

Check out market updates

Η αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων

Αντικειμενικές δυσκολίες και μη, δυνατότητες και νοοτροπίες.

Το θέμα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) είναι μεγάλο και σοβαρό και κατά τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, είναι το πιο μεγάλο μας πρόβλημα μετά το εθνικό.

Είμαστε της άποψης ότι οποιεσδήποτε ιδέες υπάρχουν για να αντιμετωπιστεί το θέμα, πρώτιστη έγνοια μας θα πρέπει να είναι η στήριξη των τραπεζών, για να μην ξαναπάθουμε το Bail In του 2013. Επειδή έχουμε κάποια ανάμιξη στο θέμα (ΜΕΔ), διερωτόμαστε πώς μπορούμε όλοι εμείς να βοηθήσουμε με στόχο την επίλυση ή την απάμβλυνση του προβλήματος; Παρακολουθούμε τις προσπάθειες κυρίως της Τράπεζας Κύπρου (οι υπόλοιπες βρίσκονται σε νηπιακό στάδιο) όχι μόνο να ανταλλάξει τα δάνεια με ακίνητα (swap deals), την πιο πρόσφατη δημιουργία Fund για επενδύσεις ακινήτων, με απόδοση 6% και υπό τη δική της διαχείριση, τη δημιουργία ομάδας διάθεσης των ακινήτων (REMU) κ.λπ. Παρόλο που γενικά οι τράπεζες ανταλλάζουν τα δάνεια με ακίνητα τα οποία τα λαμβάνουν σε αξία κάτω του 70%, όταν έλθει ο καιρός να πουλήσουν αυτά τα δάνεια, οι ξένοι ενδιαφερόμενοι είναι διστακτικοί να προσφέρουν ακόμη και πιο κάτω γύρω στο 50% (ίδε τελευταία προσπάθεια τράπεζας για €800 εκατ. και η προσφορά ήταν μόλις €600 εκατ.).

Η αγορά της Κύπρου είναι τόσο μικρή που, δυστυχώς, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη σε ξένους επενδυτές κλίμακας παρόλο που οι δείκτες της ανάκαμψης είναι εκεί (καλυτέρευση της οικονομίας, αύξηση του τουρισμού, χαμηλοί τόκοι καταθέσεων κ.λπ.). Προσέχουμε τον διορισμό εξειδικευμένων εταιρειών για να χειριστούν τα δάνεια/ακίνητα από τρεις τράπεζες, αλλά είναι γρήγορα να παρατηρήσουμε τις ενέργειές τους. Από τις μέχρι σήμερα εμπειρίες μας, φαίνεται ότι οι διαχειριστές αυτοί έχουν τις δικές τους ελλείψεις, κυρίως διότι χρησιμοποιούν τραπεζικούς υπαλλήλους για να λύσουν θέματα ακινήτων. Δεν είναι ό,τι καλύτερο και παρατηρούμε καθυστερήσεις σε ανταπόκριση ακόμη και εκεί που εκδηλώνεται ενδιαφέρον, όπως μη απαντήσεις σε άμεσο χρόνο, μη λειτουργία αυτών των μονάδων σε ιδιωτική βάση (π.χ. εργασία απογεύματα – οποιαδήποτε ώρα ο πελάτης να τυγχάνει συνεχούς εξυπηρέτησης κ.λπ.). Σε μια πρόσφατή μας εμπειρία με τράπεζα αναμένουμε εδώ και 15 ημέρες για αγορά από πελάτες μας τεσσάρων διαμερισμάτων (καμία απάντηση), ενώ σε άλλη τράπεζα χρειάστηκαν οκτώ τηλεφωνήματα και περίοδος ενός μηνός για να «δεήσει» ο υπάλληλος να μας απαντήσει (συνέχεια σε σύσκεψη, άδεια, άρρωστος κ.λπ.).

Άρα λοιπόν και οι τραπεζίτες έχουν τη δική τους ευθύνη, διότι αντί αυτοί να κυνηγούν/να εξεύρουν πελάτες, «κάθονται» στα γραφεία τους με νοοτροπία «εάν υπάρχει ενδιαφερόμενος να περιμένει». Αυτό είναι το προσωπικό από τραπεζικούς υπαλλήλους που αναμένει την αγορά να τους προσεγγίσει, ενώ έχουμε διαπιστώσει σε μια περίπτωση ύποπτης συμπεριφοράς υπαλλήλου για τέτοιες πράξεις.
Διερωτόμαστε μήπως οι οργανισμοί Ανάπτυξης Γης/Χρηματοδοτήσεως Στέγης θα μπορούσαν να εμπλακούν υπό κάποια μορφή στη διαχείριση αυτών των ακινήτων, ή την ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες με παρόμοιους στόχους και με διάφορες παραμέτρους, όπως ελάχιστες τιμές διάθεσης, δημιουργία εκθέσεων στο εξωτερικό, ενημέρωση επί συνεχούς βάσης τα δικηγορικά/ελεγκτικά γραφεία που φαίνεται να είναι από εκεί που ξεκινά το ενδιαφέρον των ξένων κ.λπ.

Και ως εάν όλα αυτά δεν είναι αρκετά, η ιδιωτική κυβερνητική τράπεζα (ο Συνεργατισμός) έχει το τεράστιο μειονέκτημα να υπόκειται στις διάφορες ανοησίες της Βουλής, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο στο έργο της για αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Του Αντώνη Λοΐζου
Αντώνης Λοΐζου & Συνεργάτες Εκτιμητές Ακινήτων
και Διαχειριστές Έργων Ανάπτυξης
[email protected] aloizou.com.cy -www.aloizou.com.cy