Compare Properties

Compare
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.
Cache 1500x3000 Analog Medium 1385142 304275 2512022

Ατελείωτο «ράβε-ξήλωνε» στο τοπικό σχέδιο Ακάμα

Σημαντική σύσκεψη για την αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων που έχουν εντοπιστεί σε σχέση με τον Ακάμα πραγματοποιήθηκε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να δίνει οδηγίες για ώθηση σημαντικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μετά το τέλος της σύσκεψης ανακοινώθηκε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι το θέμα του Ακάμα πρέπει να επιλυθεί επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα πέραν των 30 χρόνων. Στόχος της Κυβέρνησης, όπως αναφέρθηκε στη σύσκεψη, είναι το Τοπικό Σχέδιο του Ακάμα να ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2022».

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος οι υπουργοί Εσωτερικών και Γεωργίας, διευθυντές αρμοδίων Τμημάτων (Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Πολεοδομίας και Οικήσεως, Περιβάλλοντος, Δασών, Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών), καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες (πρόεδρος Πολεοδομικού Συμβουλίου). Όπως ανακοινώθηκε, «συζητήθηκε η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του Ακάμα, χωρίς να παραγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες των κοινοτήτων της περιοχής».

Τονίστηκε ότι το Τοπικό Σχέδιο του Ακάμα θα είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα θα προσφέρει μέσα στα ίδια πλαίσια πολλαπλά οφέλη στις κοινότητες της περιοχής, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της χερσονήσου του Ακάμα. 

Η όλη σύσκεψη δεν είναι άσχετη με τη γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής τον περασμένο Οκτώβριο που ζήτησε ουσιαστικά την αναθεώρηση προνοιών του υπό εξέταση Τοπικού Σχεδίου Ακάμα από το Πολεοδομικό Συμβούλιο και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Θέση της Περιβαλλοντικής Αρχής είναι ότι παρ’ όλο που το υπό εξέταση Τοπικό Σχέδιο στοχεύει να βελτιώσει την προβληματική κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με την ανάπτυξη εκτός ορίου ανάπτυξης βάσει της ισχύουσας Δήλωσης Πολιτικής, διαφαίνεται ότι χρήζει σημαντικής βελτίωσης.

Με βάση την επίσημη απόφαση της Περιβαλλοντικές Αρχής παραμένουν σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να συμφωνηθούν το επόμενο 15νθημερο σε τεχνοκρατικό επίπεδο ώστε να αναθεωρηθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το υπό εκπόνηση τοπικό σχέδιο. 

Σύμφωνα με αποκλειστική πληροφόρηση του «Φ», την εν λόγω Μελέτη που ετοιμάστηκε για το Τοπικό Σχέδιο θα την αξιολογήσει ομάδα πανεπιστημιακών, ειδικών επί του θέματος.

Τα θέματα που εκκρεμούν αφορούν κατά κύριο λόγο τις περίκλειστες περιουσίες, τις μεμονωμένες κατοικίες, τα επισκέψιμα αγροκτήματα, τις εξειδικευμένες αναπτύξεις, τις λατομικές ζώνες, την τουριστική ζώνη της Ίννιας και ένα που προστέθηκε κατά τη χθεσινή συζήτηση και αφορά τη μεταφορά συντελεστή δόμησης από ιδιωτικές περιουσίες εντός των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 σε ιδιωτικές περιουσίες εντός των καθορισμένων ορίων ανάπτυξης.

Όπως διαπιστώθηκε στη χθεσινή σύσκεψη, φαίνεται πλέον να υπάρχει σύγκλιση μεταξύ Περιβαλλοντικής Αρχής και Πολεοδομικού Συμβουλίου ώστε οι όποιες ρυθμίσεις αποφασιστούν να είναι σύννομες με τις απαιτήσεις των Βρυξελλών και να μείνουν ικανοποιημένες οι κοινότητες.

Σημειώνεται ότι το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα συμπεριλαμβάνει τις κοινότητες Κάθηκα, Πάνω Αρόδων, Κάτω Αρόδων, Ίνειας, Δρούσειας, Φάσλι, Ανδρολίκου και Νέου Χωριού.

Στη σύσκεψη του Προεδρικού έγινε αναφορά και στην καθυστέρηση που παρατηρείται στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ανέγερση 14 κόμβων υποδομών και η βελτίωση μέρους του κύριου οδικού δικτύου του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. Καθυστέρηση που βγάζει εκτός χρονοδιαγράμματος τη λειτουργία του πάρκου που αναμενόταν πριν το τέλος του 2022. 

Σημειώνεται ότι το οδικό δίκτυο στον Ακάμα θα συγχρηματοδοτηθεί και επομένως ανέλαβε να εξετάσει τον σχετικό διαγωνισμό και τους όρους εντολής ως Ενδιάμεσος Φορέας.

Την προστασία του Ακάμα ζητά η ΟΠΟΚ

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) σημειώνει ότι η Χερσόνησος Ακάμα αποτελεί μία από τις τελευταίες παράκτιες περιοχές προστασίας της φύσης στην Κύπρο και αναπόσπαστο μέρος της κοινής μας, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Η ΟΠΟΚ κατέθεσε μια σειρά από θέσεις που όπως σημειώνει τυγχάνουν ευρύτατης κοινωνικής νομιμοποίησης, όπως προκύπτει από την πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών που ξεκίνησε πριν από 8 μήνες και στο πλαίσιο της οποίας έχουν ήδη συλλεχθεί περίπου 10.000 υπογραφές πολιτών, που ζητούν την αποτελεσματική προστασία της Χερσονήσου Ακάμα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ομοσπονδία ζητά από την Κυβέρνηση να διασφαλίσει την προστασία της Χερσονήσου Ακάμα και να προβεί στη λήψη όλων των αναγκαίων και προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρων για τη διασφάλιση των πιο πάνω αιτημάτων. Τέλος, η ΟΠΟΚ καλεί την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει τους σχεδιασμούς της και να αντιμετωπίσει τη Χερσόνησο Ακάμα ως μία ενιαία περιοχή, ιδιαίτερης οικολογικής και πολιτιστικής αξίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και την αειφόρο ανάπτυξη, ευημερία και ανάδειξη των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής.

Τι ζητά η Περιβαλλοντική Αρχή

Σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Αρχή, η περιοχή του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα πρέπει να τυγχάνει ενός ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού με τη ρύθμιση των υφιστάμενων και προτεινόμενων χρήσεων γης και πολεοδομικών ζωνών, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής, με αειφόρο τρόπο, που μεταξύ άλλων να προάγει τα εξής:

>> Τη διαφύλαξη των περιοχών προστασίας που εμπίπτουν στο Δίκτυο Natura 2000.

>> Τη διαφύλαξη των χαρακτηριστικών της περιοχής της Χερσονήσου του Ακάμα, τόσο του φυσικού όσο και τους ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

>> Την προώθηση της συμπαγούς ανάπτυξης των κοινοτήτων, με ένα αποτελεσματικό και καλά ρυθμιζόμενο μωσαϊκό χρήσεων εντός ορίων ανάπτυξης, και αποθάρρυνση της διάσπαρτης ανάπτυξης εκτός των υφιστάμενων ορίων ανάπτυξης.

>> Την οργάνωση της δραστηριότητας του πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία) και παρεμφερών δραστηριοτήτων (οινοποιία, τυροκομία κυρίως) με τρόπο ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες κατανάλωσης τοπικών προϊόντων στις υποδομές φιλοξενίας.

>> Τη διαφύλαξη του χαρακτήρα της υπαίθρου, προστατεύοντας φυσικές περιοχές, διατηρώντας και αναδεικνύοντας παραδοσιακές αγροτικές δραστηριότητες.

>> Την προώθηση οχληρών χρήσεων ή ουσιωδών χρήσεων εύρυθμης λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας (αναψυχή, αθλητικές εγκαταστάσεις, αίθουσες δεξιώσεων, εμπόριο, γραφεία, βιομηχανία/βιοτεχνία, υποδομές, κ.λπ.) σε περιοχές όπου δεν θα επηρεάζουν την εν λόγω ελκυστική φυσιογνωμία της περιοχής.

>> Την ομαδοποίηση κοινοτήτων με λιγότερες ανάγκες επαναλαμβανόμενων υποδομών (για επίτευξη οικονομιών κλίμακος), με βάση τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.