Real Estate News

Check out market updates

Άδειες εξπρές για ανάπτυξη της οικονομίας

Είναι κάτι που μπορεί να γίνει, όχι όμως με τις εισηγήσεις του Υπ. Εσωτερικών.

Ο νέος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε κάποια μέτρα για την μείωση του χρόνου αναμονής έκδοσης άδειας οικοδομής κ.λπ. Εκείνο που προτείνει είναι η ύπαρξη «ενός γραφείου» με υπεύθυνο χειρισμού (project master) που θα τρέχει το θέμα και τους φακέλους, θα ενημερώνει συνεχώς τον αιτητή και γενικά να φροντίσει όπως η άδεια οικοδομής (εκτός προβληματικών υποθέσεων) εκδοθεί εντός περιόδου 12 μηνών τώρα, με στόχο 6 μήνες στο άμεσο μέλλον.

Καλή προσπάθεια διότι εκτός από τους Αυστριακούς συμβούλους που κάκισαν το σύστημά μας, εκτός από τους εδώ εμπλεκόμενους που διαμαρτύρονται, υπάρχουν και οι επενδύσεις των ξένων επενδυτών του ύψους των €5 εκατ. που χρειάζονται αυτή την αναβάθμιση στις διαδικασίες. Επιτρέψετέ μου αγαπητέ κύριε υπουργέ να επαναλάβουμε τι έχουμε αναφέρει στην επιτροπή του I.M.F. με την οποία διεξάγαμε μια εκτεταμένη συζήτηση επί του θέματος. «Η Κυβέρνηση εδώ θα μπογιατίσει ένα παλιό αυτοκίνητο με καινούργια μπογιά και πιστεύει ότι με το νέο χρώμα το αυτοκίνητο θα τρέχει πιο γρήγορα!». Το πρόβλημα εδώ είναι η γενική νοοτροπία και η κάποια έλλειψη προσωπικού. Δηλαδή οι υφιστάμενοι δημόσιοι υπάλληλοι θα φορέσουν άλλο καπέλο και αμέσως θα γίνουν πιο αποτελεσματικοί; Πολύ το αμφιβάλλουμε. Είναι επίσης πρόδηλο ότι με τις αφυπηρετήσεις και τον περιορισμό προσλήψεων, ο αριθμός αυτών που ασχολούνται με τέτοια θέματα έχει μειωθεί και χρήζει ως εκ τούτου αυτή η νέα δομή κάποιας ανακατάταξης. Αυτή η νέα δομή θα πρέπει να στελεχωθεί με ό,τι το καλύτερο προσωπικό που να μπορεί να παίρνει αποφάσεις χωρίς φόβο (εδώ η κατάσταση με τον Γενικό Ελεγκτή προκάλεσε μια γενική φοβία στη Δημόσια Υπηρεσία με πολλούς αναποφάσιστους που δεν τους αδικούμε). Η νοοτροπία η οποία επικρατεί είναι ό,τι χειρότερο και διερωτόμαστε πώς θα αλλάξει. Πολύ ορθά έχετε θέσει χρονικά πλαίσια για απαντήσεις, αλλά κάτι παρόμοιο υπάρχει και σήμερα όπως η έκδοση της πολεοδομικής άδειας σε 3 μήνες, περιβαλλοντική σε 2 μήνες κ.λπ, τα οποία χρονοδιαγράμματα δεν τηρούνται. Ως εκ τούτου για να υπάρχει και η σχετική πίεση στο Κράτος οι υπάλληλοι οι οποίοι θα ασχολούνται με αυτού του είδους τις άδειες θα πρέπει να έχουν εκτός από το ανοικτό πνεύμα που χρειάζονται και οικονομικά κίνητρα, αλλά και πρόστιμα για καθυστερήσεις, ούτως ώστε να μπορεί να αποζημιώνεται ο αιτητής της πιθανής καθυστέρησης. Σε όλο αυτό το σαθρό σύστημα που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα της οικοδομικής βιομηχανίας, ευθύνη έχουν και οι αρχιτέκτονες/ΕΤΕΚ. Κι αυτό διότι αν και τους έχει δοθεί το δικαίωμα και η ευχέρεια αυτεπάγγελτα, η έκδοση αδειών (με δική τους ευθύνη) είτε διότι δεν γνωρίζουν, είτε διότι δεν αντιλαμβάνονται τη διαδικασία, δεν το εφαρμόζουν.

Η άποψή μας είναι λιγότεροι κυβερνητικοί υπάλληλοι και η αύξηση της χρήσης ιδιωτών (δείτε το λαμπρό αποτέλεσμα με χρήση ιδιωτών χωρομετρών).

– Ιδιωτικά πολεοδομικά γραφεία. Εκείνοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον κατάλογο να έχουν πείρα τουλάχιστον 10 ετών να μπορούν να εξετάζουν και να συστήνουν την έκδοση πολεοδομικής άδειας στο Τμήμα Πολεοδομίας (με spot checks μόνο από το Τμήμα). Σε περίπτωση με εξόφθαλμα λάθη να αποκλείεται το γραφείο από τη συμμετοχή.

Αναλόγως του έργου το γραφείο να προσφέρει τραπεζική εγγύηση εάν υπάρξει θέμα παρατυπιών/λαθών με εγγύηση (όχι μόνο για καθυστέρηση αλλά και για λάθος από τον αιτητή). Ελάχιστο ποσό εγγύησης €100.000.

– Άδεια οικοδομής: Η στατική μελέτη δεν χρειάζεται να ελεγχθεί από τις Αρχές μιας και υποβάλλεται από προσοντούχο μηχανικό, με πείρα όμως τουλάχιστον 5 ετών (βλέπουμε και στατικές μελέτες από ιδιώτες-χάλια). Πάλιν τραπεζική εγγύηση και με spot checks των Αρχών €100.000 ως ανωτέρω.

– Περιβαλλοντική Μελέτη: Τώρα τα ιδιωτικά γραφεία είναι ολίγον «όπου σε εύρω και όπου με εύρεις» κατά παραγγελία. Διαδικασία με εγγύηση μέχρι την έγκριση/ διαβούλευση με το Τμήμα Περιβάλλοντος που οφείλει να απαντήσει σε 3 εβδομάδες. Εγγύηση ως ανωτέρω.

– Οδικό δίκτυο: Ετοιμασία από το Τμήμα Πολεοδομίας βάσει της πληροφόρησης της οποίας ο ιδιώτης μελετητής να μπορεί να βασιστεί για τα περαιτέρω.

– Ενστάσεις: Τώρα δεν κοστίζει τίποτε. Εισηγούμαστε λοιπόν ότι οι ενστάσεις να είναι ενυπόγραφες και εάν δεν είναι δικαιολογημένες, αλλά προκάλεσαν καθυστέρηση στο έργο, οι υπαίτιοι να υποχρεώνονται σε αποζημιώσεις.

Αυτή η νέα κατάσταση πραγμάτων (εάν υιοθετηθεί) θα θέτει ως βασικό θεμέλιο το συμφέρον της κυπριακής οικονομίας και θα είναι καταλύτης στις τελικές αποφάσεις. Οι αιτητές όμως θα πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη εκτέλεσης του έργου σε τακτή περίοδο (όχι να εξασφαλίσουν τις άδειες και μετά να μην μπορούν να εκτελέσουν το έργο ή να το διαθέσουν σε τρίτους με κέρδος).
Ριζοσπαστικά μέτρα που αναμένουμε να προκαλέσουν, εντός και εκτός Δημόσιας Υπηρεσίας.

Του Αντώνη Λοΐζου
Αντώνης Λοΐζου & Συνεργάτες Εκτιμητές Ακινήτων
και Διαχειριστές Έργων Ανάπτυξης
[email protected] aloizou.com.cy -www.aloizou.com.cy