Real Estate News

Check out market updates

Δάνεια για κατοικία και από μη πιστωτικά ιδρύματα

Με 26 ψήφους υπέρ και 22 εναντίον ψηφίστηκε σε νόμο εναρμονιστικό νομοσχέδιο με το οποίο παρέχεται δυνατότητα αδειοδότησης και προληπτικής εποπτείας μη πιστωτικών ιδρυμάτων για σκοπούς σύναψης συμβάσεων πίστωσης για καταναλωτές, για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία.

Με τη νέα ρύθμιση καθορίζονται ορισμένες απαιτήσεις αδειοδότησης και προληπτικής εποπτείας των μη πιστωτικών ιδρυμάτων εντός του πλαισίου των συμβάσεων πίστωσης σε καταναλωτές, οι οποίες εξασφαλίζονται με υποθήκη ή άλλη παρόμοια εξασφάλιση και αφορούν ακίνητα που προορίζονται για κατοικία, καθώς και συμβάσεων σκοπός των οποίων είναι η απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από καταναλωτή.

Κατά την εξέταση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Οικονομικών είχαν εκφραστεί διιστάμενες απόψεις σχετικά με το κατά πόσο το εν λόγω άρθρο είναι εναρμονιστικό και επομένως, υποχρεωτικό να εφαρμοστεί, με τον ΔΗΣΥ να υποστηρίζει ότι πρόκειται για υποχρεωτική διάταξη και το ΑΚΕΛ να κάνει λόγο για δυνητική πρόνοια που η υιοθέτησή της εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών.

Η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας είναι ότι πρόκειται για υποχρεωτική εναρμονιστική διάταξη χωρίς την οποία, η εναρμόνιση με τη σχετική οδηγία δεν θεωρείται πλήρης.

Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας είχε αναφέρει στην Επιτροπή ότι το άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ αποτελεί υποχρεωτική εναρμονιστική διάταξη και ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένως να προσφύγει στο ΔΕΕ για μη εναρμόνιση με το σύνολο των διατάξεων της εν λόγω Οδηγίας.

Σημείωσε περαιτέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε ήδη στη Δημοκρατία αιτιολογημένη γνώμη αναφορικά με την παράλειψη έγκαιρης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της υπό αναφορά Οδηγίας, επισημαίνοντας ότι η έκδοση αιτιολογημένης γνώμης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί το τελευταίο στάδιο πριν από την καταχώριση προσφυγής κατά της Δημοκρατίας.

Με το νέο νόμο καθορίζονται οι προϋποθέσεις υποβολής αίτησης για αδειοδότηση από μη πιστωτικά ιδρύματα προς την Κεντρική Τράπεζα (ΚΤΚ) ως αρμόδια αρχή, τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τη σχετική αίτηση, οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας και οι προϋποθέσεις άρνησης χορήγησης άδειας.

Παράλληλα, καθορίζονται τα εχέγγυα ήθους και εντιμότητας που πρέπει να διαθέτουν τα μέλη των διοικητικών οργάνων των μη πιστωτικών ιδρυμάτων, η υποχρέωση για δημοσίευση της απόφασης της ΚΤΚ για χορήγηση ή απόρριψη χορήγησης άδειας λειτουργίας, το δικαίωμα χορήγησης άδειας από την ΚΤΚ με όρους ή χωρίς όρους και η δυνατότητά της να τους τροποποιεί ή να τους ανακαλεί.

Προνοείται ακόμα η υποχρέωση της ΚΤΚ για τήρηση μητρώου για όλα τα μη πιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.

Η ΚΤΚ ως η αρμόδια αρχή αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση σχετικής εγκυκλίου, με την οποία θα τίθενται κριτήρια για την αδειοδότηση και εποπτεία τέτοιων μη πιστωτικών ιδρυμάτων.