All Posts in Category

Advice

Απόφαση απαλλοτρίωσης ακινήτου

Η απόφαση γνωστοποίησης απαλλοτρίωσης είναι ζήτημα ουσίας και όχι προκαταρκτικό. Η απαλλοτρίωση ακινήτου για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας αποτελεί σύνθετη διοικητική πράξη, η οποία συντελείται σε πρώτο στάδιο με την απόφαση της αρμόδιας αρχής να γνωστοποιήσει την πρόθεσή της για απαλλοτρίωση…

Read more

Αναπτύξεις, δένδρα και παραλογισμοί

Ένας σωστός σχεδιασμός απαιτεί δύο με τρία χρόνια και μια απόφαση για αμελέτητες αλλαγές, μία ημέρα! Μας κάνει εντύπωση πως τα διάφορα σχέδια ανάπτυξης διαφοροποιούνται μετά από απαιτήσεις διαφόρων ομάδων πίεσης. Για να ετοιμαστεί ένα σχέδιο ανάπτυξης, παρουσιάζονται μελέτες κατασκευής,…

Read more

Προθεσμία έφεσης κατά Κτηματολογίου

Ο χρόνος υποβολής έφεσης είναι 14 ημέρες. Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος, Κεφ.224, προνοεί στο άρθρο 80 ότι κάθε πρόσωπο, το οποίο έχει παράπονο κατά οποιασδήποτε διαταγής, ειδοποίησης ή απόφασης του διευθυντή του Κτηματολογίου, δύναται εντός τριάντα ημερών από την…

Read more

Ο CIPA θα φέρει επενδυτές, μετά όμως;

Δυστυχώς η γραφειοκρατία, η ευθυνοφοβία και η ανικανότητα σκοτώνουν τις όποιες προσπάθειες. Ο οργανισμός προσέκλυσης ξένων επενδύσεων (CIPA) κάνει καλή δουλειά και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Είναι αξιοπρόσεκτες οι συνεχείς προσπάθειες του προέδρου κ. Αγκαστινιώτη και της νέας διευθύντριας του…

Read more

Πού κατέληξαν τα €4 δισ. των διαβατηρίων;

Πολλοί οι κερδισμένοι αλλά να καταλάβουμε ότι το μέτρο έχει ημερομηνία λήξης Βασιζόμενοι πάνω στις ανακοινώσεις του Κράτους, το μέτρο για τις βίζες/διαβατήρια συνεισέφερε στην κυπριακή οικονομία γύρω στα €4.0 δισ. σε μια περίοδο περίπου τριών ετών. Το μέτρο αυτό…

Read more

Αύξηση ενοικίων κατοικιών – καταστημάτων

Ισχύει το 90% του εκάστοτε μέσου όρου των ενοικίων της μικρής περιοχής. Ο καθορισμός του δικαίου ενοικίου για ενοικιάσεις κατοικιών και καταστημάτων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, ρυθμίζεται από το άρθρο 8 το οποίο προνοεί ότι καμία…

Read more

Βαρύτητα διατακτικού πληρωμής

Το τελικό διατακτικό πληρωμής του αρχιτέκτονα είναι δεσμευτικό για τα μέρη. Η ανάθεση της εκτέλεσης οικοδομικού έργου προϋποθέτει τον διορισμό επιβλέποντα αρχιτέκτονα και συνήθως υπογράφεται μεταξύ του ιδιοκτήτη και του εργολάβου συμβόλαιο εργολαβίας με ή χωρίς ποσότητες, το περιεχόμενο του…

Read more

Κομπίνες υπό εξέλιξη στην αγορά ακινήτων

Πολλά τα κακώς κείμενα με θύματα κυρίως ξένους. Είναι γνωστό ότι για την εξασφάλιση της βίζας μόνιμης παραμονής χρειάζεται η αγορά μιας οικιστικής μονάδας αξίας ως ελάχιστη €300.000 και για το διαβατήριο ελάχιστη αξία κατοικίας €500.000 (πλέον Φ.Π.Α.). Πληροφορούμαστε όμως…

Read more

Διορισμός Επιβλέποντος Μηχανικού

Ο ιδιοκτήτης υπό ανάπτυξη γης οφείλει να διορίσει επιβλέποντα μηχανικό για επίβλεψη των εργασιών. Ο διορισμός επιβλέποντα μηχανικού για την επίβλεψη της εκτέλεσης κατασκευαστικών εργασιών, καθώς και η εξασφάλιση πρώτα της απαιτούμενης άδειας, πολεοδομικής και άδειας οικοδομής, αποτελεί νομική υποχρέωση…

Read more

Πανεπιστήμια και αγορά ακινήτων

Επηρεάζουν θετικά την περιοχή αλλά χρειάζεται προσοχή στις επενδύσεις. Είναι άξιο προσοχής πως τα διάφορα πανεπιστήμια επηρεάζουν τις τιμές/ζήτηση/απόδοση των ακινήτων στις περιοχές τους. Όπως εξελίσσονται τα πανεπιστήμια αυτά με τις χιλιάδες φοιτητές, δημιουργούν από μόνα τους μια συνοικιακή αγορά…

Read more